Agencja Marketingowa GoldAds

gold ads

Regulamin korzystania z serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GOLD ADS 

 1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://goldads.pl/ prowadzonego przez Mateusza Cieplak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gold Ads Sp. z.o.o., NIP: 5050127892, REGON: 381006734, e-mail: kontakt@goldads.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu;
  2. Administrator i właściciel serwisu – Mateusza Cieplak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gold Ads Sp. z.o.o., NIP: 5050127892, REGON: 381006734
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://goldads.pl/regulamin-serwisu;
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://goldads.pl/, za pośrednictwem którego Klient kontaktuje się z Agencją Gold Ads;
 1. KORZYSTANIE Z SERWISU
 1. Za pomocą Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu możliwości:
  1. przeglądania stron Serwisu,
  2. kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu jest darmowe.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych w ramach świadczonych usług.
 6. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. 
 1. Zawartość Serwisu
 1. Zawartość Serwisu stanowią materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Każdy użytkownik może korzystać z zawartości serwisu.
 3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne.
 4. W serwisie podany jest zakres usług, z jakich można skorzystać nawiązując kontakt z właścicielem serwisu.
 5. Zawartość Serwisu chroniona jest w ramach autorskich praw majątkowych. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 6. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.
 1. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://goldads.pl/polityka-prywatnosci/ 
 1. Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator stara się, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez nieprawidłowości.
 2. Administrator nie gwarantuje jednak, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika nieustannie bez żadnych przeszkód, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne.
 3. Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.
 1. Pozostałe postanowienia
 1. Administrator zastrzega możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2022